HE 236/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.2009

Voimaantulo

29.04.2009

Säädöskokoelma
226/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Vahvistettu

03.04.2009

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
227/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Vahvistettu

03.04.2009

Voimaantulo

29.04.2009

Säädöskokoelma
228/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

3. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2009 vp
Valmistunut

27.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 60 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2009 Päättynyt PTK 21/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.03.2009

Vastaus
EV 18/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin