HE 237/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

15.04.1992

Säädöskokoelma
306/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, HaVM 3/1992)

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

15.04.1992

Säädöskokoelma
307/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

2) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, HaVM 3/1992)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. neuvotteleva virkamies Hyvönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

65

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/1992 vp
Valmistunut

10.03.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 21/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

956

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1992 Päättynyt PTK 27/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

993

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.03.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. HaVM, 1