HE 237/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmismatkalaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Valmismatkalaiksi

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
1079/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valmismatkalaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3807

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/1994 vp
Valmistunut

22.09.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 87/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1994 Päättynyt PTK 89/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3095

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3199

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1994