HE 237/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Valmisteverotuslaki

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1469/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tupakkaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1470/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1471/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1472/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1473/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1474/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1475/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1476/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Uusi laki: Laki alkoholilain muuttamisesta, VaVM 90/1994 vp

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1477/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Valmisteverotuslaki

2) Laki tupakkaverosta

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

4) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

5) Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta

6) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta

7) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

8) Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta

9) Uusi laki: Laki alkoholilain muuttamisesta, VaVM 90/1994 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3373

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 90/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 163/1994 4-7
Istuntopöytäkirjan sivu

6167

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 5-8
Istuntopöytäkirjan sivu

6263

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot