Valtiopaivaasia HE 237/1994

HE 237/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Valmisteverotuslaki

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1469/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tupakkaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1470/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1471/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1472/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1473/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1474/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1475/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1476/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Uusi laki: Laki alkoholilain muuttamisesta, VaVM 90/1994 vp

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1477/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Valmisteverotuslaki

2) Laki tupakkaverosta

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

4) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

5) Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta

6) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta

7) Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

8) Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta

9) Uusi laki: Laki alkoholilain muuttamisesta, VaVM 90/1994 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994 3373

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 90/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994 6141

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 163/1994 6167 4-7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6263
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6294 5-8

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​