Valtiopaivaasia HE 237/2001

HE 237/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Päätökset

1. Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
362/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
363/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

2. Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2001

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2002 vp
Valmistunut

10.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että toimenpidealoite TPA 147/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2002 vp
Valmistunut

12.03.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​