Valtiopaivaasia HE 238/1984

HE 238/1984 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Valtion virkamieslainsäädännön uudistamisesta.

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta.

Säädöskokoelma
754/1986
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

2) Valtion virkamieslaki.

Säädöskokoelma
755/1986
Päätös

Hyväksytty

3) Valtion virkamieslain voimaanpanolaki.

Säädöskokoelma
756/1986
Päätös

Hyväksytty

4) Laki valtion eläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
757/1986
Päätös

Hyväksytty

5) Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki valtiokonttorista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

Säädöskokoelma
758/1986
Päätös

Hyväksytty

6) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
759/1986
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

Säädöskokoelma
760/1986
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki kuluttaja-asiamiehesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

Säädöskokoelma
761/1986
Päätös

Hyväksytty

9) Laki valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskunnalle(II LaVM 2)

Säädöskokoelma
762/1986
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta.

2) Valtion virkamieslaki.

3) Valtion virkamieslain voimaanpanolaki.

4) Laki valtion eläkelain muuttamisesta.

5) Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki valtiokonttorista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

6) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta.

7) Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

8) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki kuluttaja-asiamiehesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, II LaVM 2)

9) Laki valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskunnalle(II LaVM 2)

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.1984

Istuntopöytäkirjan sivu

3193

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

87

Valiokuntakäsittely

II LaV + PeV, VaV

Mietintö

Toisen lakivaliokunnan mietintö
II LaVM 2/1986 vp

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1985 vp
Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 1/1985 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

977

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 49/1986 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
1369
1416

Kolmas käsittely

Pvm

27.05.1986

Istuntopöytäkirjan sivu

1427

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot