HE 238/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1099/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllyharju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3377

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/1993 vp
Valmistunut

28.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutetttuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993
Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 84/1993 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 4
Istuntopöytäkirjan sivu

3924

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 9
Istuntopöytäkirjan sivu

3973

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot