Valtiopaivaasia HE 238/1996

HE 238/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1256/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1257/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1258/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

3) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5163

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 48/1996 vp
Valmistunut

17.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 187/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1996 Päättynyt PTK 188/1996 5991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1996 Päättynyt PTK 189/1996 5995
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1996 Päättynyt PTK 192/1996 6332

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.1996