HE 238/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

03.05.1998

Säädöskokoelma
284/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/1998 vp
Valmistunut

03.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

Vastaus
EV 13/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n ponsi