HE 239/1989 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1988 pidetyn 75. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien yleissopimusten ja suositusten johdosta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1988 pidetyn 75. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien yleissopimusten ja suositusten johdosta

Asetuksen voimaantulo

19.12.1991

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1988 pidetyn 75. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien yleissopimusten ja suositusten johdosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Siiki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.1989

Istuntopöytäkirjan sivu

4736

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1989 Päättynyt PTK 146/1989
Istuntopöytäkirjan sivu

4793

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/1990 vp
Valmistunut

14.09.1990

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 89/1990 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1990 Päättynyt PTK 91/1990
Istuntopöytäkirjan sivu

3023

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1990