HE 239/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi radiovastuulain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki radiovastuulain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1148/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki radiovastuulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3777

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3799

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1992 vp
Valmistunut

03.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 146/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4413

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4481

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1992