Valtiopaivaasia HE 239/1992

HE 239/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi radiovastuulain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki radiovastuulain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1148/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki radiovastuulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3777

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3799

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1992 vp
Valmistunut

03.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992 4408

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 146/1992 4413
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4481

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1992

​​​​