Valtiopaivaasia HE 239/1996

HE 239/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain 64 §:n ja verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1262/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1263/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

2) Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5163

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 47/1996 vp
Valmistunut

16.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 185/1996 5917

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 186/1996 5919
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1996 Päättynyt PTK 191/1996 6228

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1996