HE 239/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain 64 §:n ja verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1262/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1263/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

2) Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5163

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 47/1996 vp
Valmistunut

16.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 185/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 186/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5919

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1996 Päättynyt PTK 191/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

6228

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1996

Vastaus
EV 252/1996 vp