HE 239/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.03.1999

Kirjelmä
EK 51/1998 vp