HE 24/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä siementavaran kaupasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kasvinjalostajanoikeudesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

15.10.1992

Säädöskokoelma
789/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki siementavaran kaupasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

15.10.1992

Säädöskokoelma
790/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kasvinjalostajanoikeudesta

2) Laki siementavaran kaupasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1027

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.03.1992 Päättynyt PTK 30/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1058

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1992 vp
Valmistunut

20.05.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.1992 Päättynyt PTK 65/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1950

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1992 Keskeytynyt PTK 71/1992
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2
Istuntopöytäkirjan sivu

2136

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1992