HE 24/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten rekisteröintiä koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Alusrekisterilaki

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
512/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Uusi nimike: Aluskiinnityslaki)

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
513/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
514/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verotuslain 45 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
515/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Alusrekisterilaki

2) Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Uusi nimike: Aluskiinnityslaki)

3) Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki verotuslain 45 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

774

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

829

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1993 vp
Valmistunut

23.04.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1127

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1262

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1993