Valtiopaivaasia HE 24/1993

HE 24/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten rekisteröintiä koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Alusrekisterilaki

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
512/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Uusi nimike: Aluskiinnityslaki)

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
513/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
514/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verotuslain 45 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
515/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Alusrekisterilaki

2) Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Uusi nimike: Aluskiinnityslaki)

3) Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki verotuslain 45 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.03.1993

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

774

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993 829

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1993 vp
Valmistunut

23.04.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993 1107

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993 1127
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1262

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1993