Valtiopaivaasia HE 24/1997

HE 24/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU Kom(95) 337 lopull. 91/440/ETY 95/18/EY 95/19/EY

Päätökset

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
447/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.03.1997

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1997 vp
Valmistunut

22.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1997 Päättynyt PTK 51/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1997

​​​​