Valtiopaivaasia HE 24/1999

HE 24/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
939/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liuksia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999 14
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1999 vp
Valmistunut

03.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 51/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1999 Päättynyt PTK 52/1999 3
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1999 Päättynyt PTK 54/1999 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1999 Päättynyt PTK 55/1999 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.09.1999