Valtiopaivaasia HE 24/2000

HE 24/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi torjunta-ainelain ja torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
486/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

26.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
487/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

2. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.04.2000

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2000 Päättynyt PTK 55/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/2000 vp
Valmistunut

03.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 5.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.05.2000 Päättynyt PTK 62/2000 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.2000 Päättynyt PTK 63/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2000