Valtiopaivaasia HE 24/2001

HE 24/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alkoholilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
764/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkoholilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Paaso

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2001 Päättynyt PTK 37/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2002 vp
Valmistunut

28.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2002 Päättynyt PTK 70/2002 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2002 Päättynyt PTK 72/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​