Valtiopaivaasia HE 24/2003

HE 24/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Voimaantulo

25.07.2008

Säädöskokoelma
88/2004
Sopimussarja
76/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Voimaantulo

26.12.2007

Säädöskokoelma
89/2004
Sopimussarja
99/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Säädöskokoelma
90/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Säädöskokoelma
91/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Säädöskokoelma
92/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Säädöskokoelma
93/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Voimaantulo

31.01.2008

Säädöskokoelma
94/2004
Sopimussarja
81/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Voimaantulo

17.11.2007

Säädöskokoelma
95/2004
Sopimussarja
84/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.2004

Voimaantulo

23.01.2008

Säädöskokoelma
96/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen ja Islannin välillä 21 päivänä joulukuuta 1923 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

25.07.2008

Säädöskokoelma
903/2007
Sopimussarja
77/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Suomen ja Islannin välillä 6 päivänä maaliskuuta 1950 tehdyn maksusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

25.10.2007

Säädöskokoelma
904/2007
Sopimussarja
78/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 27 päivänä helmikuuta 1950 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

26.12.2007

Säädöskokoelma
1135/2007
Sopimussarja
100/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 17 päivänä helmikuuta 1961 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

17.02.2008

Säädöskokoelma
1136/2007
Sopimussarja
101/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Suomen ja Norjan kesken 11 päivänä marraskuuta 1930 allekirjoitetun kauppasopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja 21 päivänä heinäkuuta 1937 tehdyn lisäsopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

6. Suomen ja Norjan välillä 22 päivänä helmikuuta 1974 maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

7. Suomen ja Turkin välillä 12 päivänä elokuuta 1929 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

8. Suomen ja Turkin välillä 13 päivänä toukokuuta 1960 tehdyn maksusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

9. Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä 22 päivänä elokuuta 1966 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

10. Suomen ja Ruotsin välillä 27 päivänä marraskuuta 1992 tehty maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

11. Suomen ja Tanskan välillä 5 päivänä joulukuuta 1984 Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

17.11.2007

Säädöskokoelma
1020/2007
Sopimussarja
85/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Suomen hallituksen ja toisaalta Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välillä 19 päivänä marraskuuta 1992 vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon irtisanomisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

2. Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

3. Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

4. Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

5. Laki Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

6. Laki Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

7. Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

8. Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

9. Laki Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen ja Islannin välillä 21 päivänä joulukuuta 1923 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

2. Suomen ja Islannin välillä 6 päivänä maaliskuuta 1950 tehdyn maksusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

3. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 27 päivänä helmikuuta 1950 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

4. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 17 päivänä helmikuuta 1961 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

5. Suomen ja Norjan kesken 11 päivänä marraskuuta 1930 allekirjoitetun kauppasopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja 21 päivänä heinäkuuta 1937 tehdyn lisäsopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

6. Suomen ja Norjan välillä 22 päivänä helmikuuta 1974 maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

7. Suomen ja Turkin välillä 12 päivänä elokuuta 1929 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

8. Suomen ja Turkin välillä 13 päivänä toukokuuta 1960 tehdyn maksusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

9. Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä 22 päivänä elokuuta 1966 tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

10. Suomen ja Ruotsin välillä 27 päivänä marraskuuta 1992 tehty maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

11. Suomen ja Tanskan välillä 5 päivänä joulukuuta 1984 Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

12. Suomen hallituksen ja toisaalta Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välillä 19 päivänä marraskuuta 1992 vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon irtisanomisen hyväksyminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.2003

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 11/2003 vp
Valmistunut

14.11.2003

Päätösehdotus

Ks. mietintö.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2003 Päättynyt PTK 96/2003 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimusten irtisanomisen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2003

​​​​