Valtiopaivaasia HE 24/2005

HE 24/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi etuostolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki etuostolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
471/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki etuostolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.04.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hurmeranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2005 vp
Valmistunut

19.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 22 § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2005 vp
Valmistunut

26.04.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2005 Päättynyt PTK 58/2005 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2005 Päättynyt PTK 60/2005 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 22 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2005

​​​​