HE 24/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
693/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
694/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
695/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
696/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
697/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

2. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

3. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

4. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2006

Vastaus
EV 71/2006 vp