Valtiopaivaasia HE 24/2009

HE 24/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Päätökset

1. Asunto-osakeyhtiölaki

Vahvistettu

22.12.2009

Säädöskokoelma
1599/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1600/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1601/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaupparekisterilain 9 ja 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1602/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1603/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1604/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki kirjanpitolain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1605/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1606/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1607/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1608/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1609/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1610/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1611/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1612/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1613/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ulosottokaaren 5 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1614/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki kiinnitysluottopankkilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1615/2009
Päätös

Hyväksytty

18. Laki arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
1616/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Asunto-osakeyhtiölaki

2. Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

3. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki kaupparekisterilain 9 ja 19 a §:n muuttamisesta

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

7. Laki kirjanpitolain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta

8. Laki asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:n muuttamisesta

9. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

10. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

11. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

12. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

13. Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

14. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

15. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

16. Laki ulosottokaaren 5 luvun 7 §:n muuttamisesta

17. Laki kiinnitysluottopankkilain 2 §:n muuttamisesta

18. Laki arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja 5 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2009 vp
Valmistunut

24.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5., 7.-8. sekä 10.-18. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja 1., 2., 6. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 26/2009 vp
Valmistunut

20.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu
25.11.2009 PTK 112/2009 23
27.11.2009 PTK 114/2009 12
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2009