HE 24/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
746/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
747/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
748/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
749/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
750/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
751/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
752/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
753/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä

3. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

6. Laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta

7. Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

8. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 luvun 7 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Keskeytetty PTK 56/2010
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 19-29
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2010 Keskeytetty PTK 62/2010
09.06.2010 Päättynyt PTK 63/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2010

Vastaus
EV 89/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin