Valtiopaivaasia HE 240/1992

HE 240/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painovapauslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki painovapauslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
308/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki painovapauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3777

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3799

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993 229

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993 242
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993 485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993