HE 240/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painovapauslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki painovapauslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
308/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki painovapauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3777

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3799

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

242

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993