HE 240/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
342/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1998 vp
Valmistunut

10.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 39/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.1998 Päättynyt PTK 40/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.1998 Päättynyt PTK 42/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.1998 Päättynyt PTK 48/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.04.1998

Vastaus
EV 25/1998 vp