Valtiopaivaasia HE 240/1998

HE 240/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
1223/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 4/1998 vp
Valmistunut

08.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/1998 vp
Valmistunut

24.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 163/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998

​​​​