Valtiopaivaasia HE 240/2002

HE 240/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Yhteismetsälaki

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
109/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteisaluelain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
110/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
111/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
112/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yhteismetsälaki

2. Laki yhteisaluelain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

4. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.2002

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Talvitie

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2002 vp
Valmistunut

15.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 180/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2003 Päättynyt PTK 182/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2003