HE 241/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
701/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
702/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
703/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki jakolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
704/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vesilain 21 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
705/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
706/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
707/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 4 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
708/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

2) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

4) Laki jakolain muuttamisesta

5) Laki vesilain 21 luvun 9 §:n muuttamisesta

6) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta

7) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

8) Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 4 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Penttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3807

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3961

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/1993 vp
Valmistunut

15.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 81/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1941

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2076

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993