HE 241/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1152/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Virtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3483

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3541

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 12/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4068

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4080

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993