Valtiopaivaasia HE 241/1994

HE 241/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ympäristöhallinnosta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
55/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
58/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
59/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
61/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
63/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki meluntorjuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
65/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
66/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki luonnonsuojelulain (poist. 16 a ja 25 §, YmVM 14/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
67/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki muinaismuistolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
68/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki ulkoilulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
69/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki maastoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
70/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki rakennuslain 137 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
71/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
72/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
73/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
74/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
75/1995
Päätös

Hyväksytty

17) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
76/1995
Päätös

Hyväksytty

18) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
77/1995
Päätös

Hyväksytty

19) Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
78/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

20) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
79/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

21) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
82/1995
Päätös

Hyväksytty

22) Laki terveydensuojelulain 18 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
83/1995
Päätös

Hyväksytty

23) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

24) Laki torjunta-ainelain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
85/1995
Päätös

Hyväksytty

25) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
89/1995
Päätös

Hyväksytty

26) Laki patoturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
90/1995
Päätös

Hyväksytty

27) Laki veneliikennelain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
94/1995
Päätös

Hyväksytty

28) Laki yksityisistä teistä annetun lain 3 ja 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
95/1995
Päätös

Hyväksytty

29) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
96/1995
Päätös

Hyväksytty

30) Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
92/1995
Päätös

Hyväksytty

31) Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
98/1995
Päätös

Hyväksytty

32) Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
99/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristöhallinnosta

2) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

4) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

5) Laki jätelain muuttamisesta

6) Laki meluntorjuntalain muuttamisesta

7) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

8) Laki luonnonsuojelulain (poist. 16 a ja 25 §, YmVM 14/1994 vp) muuttamisesta

9) Laki muinaismuistolain muuttamisesta

10) Laki ulkoilulain muuttamisesta

11) Laki maastoliikennelain muuttamisesta

12) Laki rakennuslain 137 d §:n muuttamisesta

13) Laki maa-aineslain muuttamisesta

14) Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

15) Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

16) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

17) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

18) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

19) Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

20) Laki vesilain muuttamisesta

21) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

22) Laki terveydensuojelulain 18 ja 25 §:n muuttamisesta

23) Laki kemikaalilain muuttamisesta

24) Laki torjunta-ainelain 5 b §:n muuttamisesta

25) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

26) Laki patoturvallisuuslain muuttamisesta

27) Laki veneliikennelain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

28) Laki yksityisistä teistä annetun lain 3 ja 44 §:n muuttamisesta

29) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta

30) Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

31) Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

32) Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994 3374

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 14/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 10/1994 vp
Valmistunut

29.11.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5913

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5939
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994 6139
Huomautus

*) Tasavallan presidentti jätti 24.01.1995 23. lakiehdotuksen vahvistamatta ja palautti sen eduskuntaan (HK 24.01.1995)Ks VJL 1/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2