HE 241/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1292/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1293/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1294/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1295/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1296/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1297/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta

4) Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1996 Päättynyt PTK 160/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5106

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/1996 vp
Valmistunut

13.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 181/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 182/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5742

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Poistettu PTK 184/1996
19.12.1996 Päättynyt PTK 191/1996 14
Istuntopöytäkirjan sivu

5869

Huomautus

Huom! Vastuuvelan määrittelyä koskeva muutos tulee voimaan

31.12.1996.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1996

Vastaus
EV 248/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2