HE 241/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 83. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kotityötä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Yleissopimus (nro 177), joka koskee kotityötä

Asetuksen voimaantulo

22.04.2000

Säädöskokoelma
302/2000
Sopimussarja
18/2000
Päätös

Hyväksytty

2) Suositus (nro 184), joka koskee kotityötä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Yleissopimus (nro 177), joka koskee kotityötä

2) Suositus (nro 184), joka koskee kotityötä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Sipilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/1998 vp
Valmistunut

03.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

Vastaus
EV 14/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi