Valtiopaivaasia HE 241/2001

HE 241/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
489/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
490/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
491/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
492/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
493/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2001

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Pursiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/2002 vp
Valmistunut

08.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2002 vp
Valmistunut

21.03.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2002 Päättynyt PTK 58/2002 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2002