Valtiopaivaasia HE 242/1989

HE 242/1989 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle talletuspankkeja koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1268/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Liikepankkilaki

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1269/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Säästöpankkilaki

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1270/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Osuuspankkilaki

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1271/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1272/1990
Päätös

Hyväksytty

6) Laki pankkitarkastusvirastosta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1273/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1277/1990
Päätös

Hyväksytty

8) Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9) Laki kaupparekisterilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1278/1990
Päätös

Hyväksytty

10) Laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1279/1990
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1280/1990
Päätös

Hyväksytty

12) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
1281/1990
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta

2) Liikepankkilaki

3) Säästöpankkilaki

4) Osuuspankkilaki

5) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta

6) Laki pankkitarkastusvirastosta

7) Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

8) Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa annetun lain muuttamisesta

9) Laki kaupparekisterilain 11 §:n muuttamisesta

10) Laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta

11) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

12) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.1989

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1990 Päättynyt PTK 4/1990 73

Valiokuntakäsittely

Pankkivaliokunta

Mietintö

Pankkivaliokunnan mietintö
PaVM 8/1990 vp
Valmistunut

30.10.1990

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1990 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1990 Pp 20.11. PTK 126/1990 4290
20.11.1990 Päättynyt PTK 127/1990 4327

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 182/1990 vp
Valmistunut

21.11.1990

Päätösehdotus

SuVM 182/1990 vp Hyv. muutettuna,

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 182 a/1990 vp
Valmistunut

28.11.1990

Päätösehdotus

SuVM 182a/1990 vp ks mietintö

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1990 Pp 23.11. PTK 129/1990 4401
23.11.1990 Keskeytynyt PTK 131/1990 4446 17-24
29.11.1990 Päättynyt PTK 136/1990 4782
Päätös

Hyv. SuV:n ehd. muk.

Huomautus

Asia palautetaan SuV:aan SuV yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen jatk 2 K 29.11.1990

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1990 Päättynyt PTK 139/1990 4892 17-20

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1990

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. PaVM, 7

​​​​