HE 242/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa-aineslain ja rakennuslain 124 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
463/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rakennuslain 124 a §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rakennuslain muuttamisesta, YmVM 3/1997 vp)

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
464/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maa-aineslain muuttamisesta

2) Laki rakennuslain 124 a §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rakennuslain muuttamisesta, YmVM 3/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5163

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1997 vp
Valmistunut

18.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 48/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1997 Päättynyt PTK 51/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1997

Vastaus
EV 41/1997 vp