Valtiopaivaasia HE 242/1997

HE 242/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä ja tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
546/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
547/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

2) Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1997

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1998 vp
Valmistunut

24.04.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/1998 vp
Valmistunut

24.02.1998

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 2/1998 vp
Valmistunut

01.04.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1998 Päättynyt PTK 64/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 65/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1998 Päättynyt PTK 67/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1998