Valtiopaivaasia HE 243/1994

HE 243/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kolttalaiksi sekä laiksi leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Kolttalaki

Vahvistettu

24.02.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
253/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
254/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kolttalaki

2) Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994 3376

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 35/1994 vp
Valmistunut

15.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5271

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994 5285
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5414

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1994

​​​​