Valtiopaivaasia HE 243/1996

HE 243/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta sekä rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: 1) Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, EV 4/1997 vp

Päätökset

1) Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.03.1997

Voimaantulo

29.04.1997

Säädöskokoelma
347/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

14.03.1997

Voimaantulo

29.04.1997

Säädöskokoelma
349/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.03.1997

Voimaantulo

29.04.1997

Säädöskokoelma
351/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

3) Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.1996

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.12.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5310

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5423

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1997 vp
Valmistunut

14.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.1997 Poistettu PTK 12/1997
21.02.1997 Päättynyt PTK 15/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1997 Päättynyt PTK 16/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1997 Päättynyt PTK 19/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1997

Vastaus
EV 4/1997 vp

​​​​