Valtiopaivaasia HE 243/1997

HE 243/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
303/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 2/1998 vp)

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
304/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
305/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
306/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
307/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
308/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
309/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
310/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 2/1998 vp)

3) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

7) Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

8) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1997

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1998 vp
Valmistunut

11.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 30/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1