Valtiopaivaasia HE 243/2009

HE 243/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
599/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
600/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
601/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
602/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
603/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
604/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
605/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
606/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
607/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
608/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
609/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
610/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta

5. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

6. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

7. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

8. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta

10. Laki sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta

11. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

12. Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kotkavuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2010 vp
Valmistunut

25.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 4.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2010 Päättynyt PTK 35/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2010