Valtiopaivaasia HE 244/1996

HE 244/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
413/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki autoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.12.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5310

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5423

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/1997 vp
Valmistunut

11.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1997 Päättynyt PTK 46/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1997 Päättynyt PTK 47/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​