Valtiopaivaasia HE 244/1998

HE 244/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankin virkamiehistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Suomen Pankin virkamiehistä

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1166/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1167/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1168/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1169/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Pankin virkamiehistä

2) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

3) Laki työaikalain muuttamisesta

4) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1998 vp
Valmistunut

09.12.1998

Päätösehdotus

Hyv.muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 165/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998