Valtiopaivaasia HE 244/2009

HE 244/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1736/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1737/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1738/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1739/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1740/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

3. Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä

4. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

5. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Upola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2009 vp
Valmistunut

07.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009 3
15.12.2009 Päättynyt PTK 126/2009 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2009