Valtiopaivaasia HE 245/1993

HE 245/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.02.1994

Säädöskokoelma
1268/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsästyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.1993

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Metsästysneuvos Mattila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3557

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 20/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4001

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4064 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 4077

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot