HE 245/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
377/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

5680

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1996 Päättynyt PTK 183/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5829

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1997 vp
Valmistunut

04.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 40/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1997 Päättynyt PTK 42/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.1997 Päättynyt PTK 43/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1997

Vastaus
EV 30/1997 vp