HE 245/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

*) SiV ei anna lausuntoa UaV:lle (SiV Ptk 26/1998 4 §)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.05.1999 *)

Säädöskokoelma
505/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

EU-sihteeristön päällikkö Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1998 Päättynyt PTK 7/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 1/1998 vp
Valmistunut

29.05.1998

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/1998 vp
Valmistunut

27.03.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 4/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 17/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 6/1998 vp
Valmistunut

03.04.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 5/1998 vp
Valmistunut

17.03.1998

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/1998 vp
Valmistunut

05.03.1998

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL -/1998 *) vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/1998 vp
Valmistunut

13.03.1998

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 8/1998 vp
Valmistunut

16.04.1998

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 4/1998 vp
Valmistunut

10.03.1998

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/1998 vp
Valmistunut

06.03.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 88/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998 8
Huomautus

*) Asetus 506/1999

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § VJ 69 § 1 mom. (PeVL) VJ 69 § 1 mom.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Vastaus
EV 78/1998 vp