Valtiopaivaasia HE 245/1998

HE 245/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

Asetus 2100/94/EY

Päätökset

1) Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
238/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Euroopan yhteisön myöntämän kasvinjalostajanoikeuden yksityisoikeudellisesta ja julkisoikeudellisesta suojasta Suomessa

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
239/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
240/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki Euroopan yhteisön myöntämän kasvinjalostajanoikeuden yksityisoikeudellisesta ja julkisoikeudellisesta suojasta Suomessa

3) Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Rämänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/1998 vp
Valmistunut

22.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 190/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1