HE 246/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista

Vahvistettu

19.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
266/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Havula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3777

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3800

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 13/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 14/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

228

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

240

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.1993