Valtiopaivaasia HE 246/1993

HE 246/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain sekä toiminimilain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1122/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1123/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

2) Laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3563

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3779

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 46/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993 4449

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4484
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4560
Huomautus

1. lain 19 a ja 29 §:ien muutosten voimaantulo 01.07.1994 ja 13 a §:n muutosten voimaantulo asetuksella

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1993

​​​​